Visualització de contingut web

Pla de col·laboració ciutadana

La presa de consciència de la ciutadania de la comarca del Baix Segura sobre la realitat del territori i la seua relació amb un entorn en risc pel canvi climàtic requereix una reordenació i planificació d'aquest basat en processos participatius, és a dir, la necessitat en la cerca de solucions conjuntes als problemes comuns.
El procés de participació ciutadana en el Pla Vega Renhace ha abordat un procés de reflexió entorn de situacions d'emergència climàtica viscudes en diferents períodes de temps; i la necessitat de buscar les solucions conjuntament entre tots els agents implicats a la comarca per a aconseguir una comunitat resilient, pròspera econòmicament i amb una alta qualitat de vida.

El pla es va a estructurar en quatre jornades, la primera en el municipi de Dolores, però a causa de la pandèmia per COVID-19 i la declaració de l'estat d'alarma, la resta de les sessions del procés participatiu es van desenvolupar a través de diverses eines telemàtiques: videoconferències massives, sessions de treball virtuals i finalment votació dels projectes
Les sessions de participació ciutadana online es van articular entorn de quatre taules de treball amb debats sobre possibles propostes i projectes per a la comarca sobre cadascun dels eixos temàtics del propi pla: emergència climàtica; infraestructures hidràuliques, economia i societat.

Video Presentació

 

SESSIONS


1ª Sessió: 12 de març en Dolores

Dossier Tècnic
Resumen
 

2ª Sessió: 05 de maig, online

Video


3ª Sessió: 20 de maig, online

Video


4ª Sessió: 09 de juny, online

Video

 


Col·laboradors: Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica (DG de Participació Ciutadana), Foundation for Louisiana, Creu Roja d'Alacant, Universitat Miguel Hernández, Universitat de València i Universitat d'Alacant.