Visualització de contingut web

CASOS PRÀCTICS

Experts internacionals han exposat experiències similars en inundacions amb l'objectiu de saber que s'ha realitzat en altres zones que han patit aquest tipus de desastres naturals per a millorar les infraestructures i l'urbanisme i adaptar-se al canvi climàtic.

Han participat: Liz Williams Russell, de la Foundation for Louisiana; Louise Yeung, directora de Resiliència de la ciutat de Nova York; Ángel Villanueva d'AQUATEC.

Visualització de contingut web

Lliçons apreses

  • La incorporació del risc en el disseny de la planificació urbanística i territorial així com en les infraestructures futures per a convertir al Baix Segura en un espai resilient.
  • La implicació activa de la societat civil en la identificació de riscos i proposta de solucions.
  • La innovació com a eix vertebrador de possibles solucions de cara al futur.
  • Establiment de protocols d'actuació conjunta per a gestionar les crisis. Les mesures d'adaptació han d'anar en combinació amb mesures de prevenció.

Accions en l'Estat de Louisiana després de l'Huracà Katrina, exposat per Liz Williams Russell, de la Foundation for Louisiana

Visualització de contingut web

Louisiana

L'estat de Louisiana està experimentant la taxa més ràpida de pèrdua de terres costaneres als EUA com a conseqüència de l'augment del nivell de la mar, l'enfonsament de la terra i la canalització per a la producció de petroli, gas i comerç marítim. Les comunitats i les economies estan desplaçant-se cap a l'interior com a forma d'estratègia d'adaptació a aquesta pèrdua de terra i a l'augment del risc d'inundació. Amb l'objectiu de planificar el territori de cara al futur, l'estat de Louisina a través d'un soci format per la col·laboració públic-privada, va dur a terme un procés de pràctiques de participació comunitària inclusives per a desenvolupar projectes enfocats a la transició i l'adaptació al canvi climàtic.

Al llarg de cinc rondes de reunions en 2017, el procés de planificació de la SAFE va involucrar a milers de residents en més de 70 reunions públiques per a definir vies per a fer costat a la població, la cultura, l'economia, l'ocupació, i la sostenibilitat ambiental enfront del canvi climàtic.

Els projectes van ser impulsats i votats per la població així com revisats per personal tècnic. Els deu projectes seleccionats per la població van ser finançats a través del premi LA SAFE National Disaster Resilience Competition i implantats en les diferents poblacions.

Accions a Nova York després de l'huracà Sandy, exposat per Louise Yeung, directora de Resiliència de la ciutat de Nova York

Visualització de contingut web

Nova York

Després de la catàstrofe originada a Nova York després del pas de l'huracà Sandy que va ocasionar danys per un valor de 19 bilions de dòlars, la ciutat de Nova York va dissenyar i va implantar un pla de resiliència amb l'objectiu de planificar i invertir de manera que, tant la població com les empreses pogueren conviure i prosperar enfront del canvi climàtic.

El pla s'està executat sobre la base de quatre eixos fonamentals. El primer d'ells és l'enfortiment de les infraestructures a través de la inclusió de nous estàndards de resistència en els codis de construcció que permeten fer més resistents les infraestructures i mitigar els efectes de cara a futurs huracans. A continuació, s'han dissenyat estratègies a escala de veïnat, com a bermes, elevació de terres i carrers en funció de la situació concreta dels habitatges. El tercer eix és la preparació de la població enfront de catàstrofes: es van realitzar tallers amb l'objectiu de desenvolupar la capacitat de la població local i implicar-los i formar-los en conceptes tan abstractes com el canvi climàtic i riscos. D'aquesta manera, residents i organitzacions comunitàries estan preparades durant casos d'emergències. Aquestes activitats inclouen la identificació de plans d'evacuació i comunicacions en desastres, així com el control de població major com a col·lectiu més vulnerable a les onades de calor i altres emergències. Finalment, s'aposta per la innovació realitzant inversions en petites empreses que han permés desenvolupar projectes pilots relacionats amb els problemes que van tindre durant el desastre, com va ser la caiguda de la xarxa WIFI. En aquest cas, les empreses allotjaran nodes Wifi perquè les comunitats puguen mantindre la connectivitat sense fil en cas d'alterar-se la infraestructura de telecomunicacions. Aquest projecte va proporcionar oportunitats de mà d'obra en capacitar i contractar a residents locals per a instal·lar els nodes Wifi en la xarxa.

Projecte Rescue a les ciutats de Lisboa, Brystol i Barcelona, presentat per Ángel Villanueva d'AQUATEC

Visualització de contingut web

Rescue

El projecte europeu RESCUE té com a objectiu proporcionar models i eines pràctiques i innovadores als usuaris finals per a combatre els desafiaments del canvi climàtic i construir ciutats més resilients. El projecte està creant eines de resiliència urbana des d'un enfocament multisectorial per als actuals i futurs escenaris climàtics, incloent-hi possibles riscos. El projecte, de quatre anys de duració, se centra en tres casos d'estudi: Barcelona, Lisboa i Bristol.
S'ha emprat una eina per a mapear les relacions de dependència entre serveis potencialment afectats (a qualsevol escala), els seus impactes i els efectes en cascada en escenaris de "what if".

Tots els serveis bàsics urbans es gestionen de manera conjunta en el centre de gestió de la crisi. No sols gestiona en temps real les crisis sinó que té previstos els protocols d'actuació i rep totes les dades de camp de monitoratge en temps real així com els plans de les zones afectades.